Tasot ja materiaalit

Taulukossa on kuvattu kielenopetuksen taitotasot eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti. Opettajan tekemä oppimismateriaali sisältyy aina oppitunnin hintaan.

Perustason kielenkäyttäjä

A1–A2

Itsenäinen kielenkäyttäjä

B1–B2

Taitava kielenkäyttäjä

C1–C2